Jihomoravská halštatská sídliště - II

Variantní název
Die südmährischen hallstattzeitlichen Siedlungen - II
Южноморавское гальштатское поселение - II
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973, roč. 21, č. E17, s. [5]-54
Rozsah
[5]-54
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document