Jihomoravská halštatská sídliště - II

Název: Jihomoravská halštatská sídliště - II
Variantní název:
  • Die südmährischen hallstattzeitlichen Siedlungen - II
    • Južnomoravskoje gal'štatskoje poselenije - II
  • Южноморавское гальштатское поселение - II
    • Južnomoravskoje gal'štatskoje poselenije - II
Přispěvatel
Bronec, Jiří (překladatel)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. [5]-54
Rozsah
[5]-54
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.