Jihomoravská halštatská sídliště - I

Variantní název
Südmährische hallstattzeitliche Siedlungen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, roč. 19, č. E15, s. [7]-102
Rozsah
[7]-102
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document