Zajímavé příspěvky k poznání lužické kultury Slezska

Název: Zajímavé příspěvky k poznání lužické kultury Slezska
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 160-161
Rozsah
160-161
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Śleźa. 1: zeszyt wydany z okazji obchodu Dni Śleźy 21-29 VI 1958 r. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1958. 70 s.
Note
  • Příspěvek zmiňuje důležité stati týkající se lužické kultury, které byly zveřejněny v periodiku "Ślęża" (viz reviewed work).