Zajímavé příspěvky k poznání lužické kultury Slezska

Title: Zajímavé příspěvky k poznání lužické kultury Slezska
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 160-161
Extent
160-161
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Śleźa. 1: zeszyt wydany z okazji obchodu Dni Śleźy 21-29 VI 1958 r. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1958. 70 s.
Note
  • Příspěvek zmiňuje důležité stati týkající se lužické kultury, které byly zveřejněny v periodiku "Ślęża" (viz reviewed work).