Absolutní participiální vazby v latině, staroslověnštině a řečtině

Název: Absolutní participiální vazby v latině, staroslověnštině a řečtině
Variantní název
Absolute participial constructions in Latin, Old Church Slavonic and Greek
Přispěvatel
Jaroščák, Miroslav (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, roč. 30, č. E26, s. [97]-103
Rozsah
[97]-103
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Cílem této práce1 je srovnání absolutních participiálních vazeb v latině, staroslověnštině a řečtině, a to na třech novozákonních textech (evangelium podle Matouše [5,23-16,29], Skutky apoštolské [1-10], Pavlův List k Římanům). Analýza textů se ubírala těmito dvěma hlavními směry: 1. srovnání řečtiny a staroslověnštiny 2. srovnání řečtiny a latiny. Nešlo zde pouze o zjištění míry závislostí, ale i o využití výsledků k lingvistické charakteristice toho či onoho jazyka.
Jazyk shrnutí