Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2005, roč. 54, č. F49