Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2005, vol. 54, iss. F49