Josef Winterhalder st. : sousoší sv. Jana Nepomuckého na Hradisku u Olomouce : příspěvek k reprezentaci a mecenátu barokních prelátů

Title: Josef Winterhalder st. : sousoší sv. Jana Nepomuckého na Hradisku u Olomouce : příspěvek k reprezentaci a mecenátu barokních prelátů
Variant title:
  • Josef Winterhalder d. Ä. : die Statuengruppe des hl. Johann von Nepomuk in Hradisch bei Olmütz : ein Beitrag zur Repräsentation und zum Mäzenatentum barocker Prälaten
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2005, vol. 54, iss. F49, pp. [47]-69
Extent
[47]-69
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.