Poznámky k nizozemské kresbě 16. století v Moravské galerii v Brně

Variantní název
Bemerkungen zur Niederländischen Handzeichnung des 16. Jahrhunderts in der Mährischen Galerie in Brno
Přispěvatel
Pluháčková, M. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990, roč. 37-38, č. F32-33, s. [13]-25
Rozsah
[13]-25
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document