F46

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 2002
Ročník: 51
Číslo: F46
Rok vydání
2002
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-2993-5