Lidové taneční motivy v Pogliettiho suitě Rossignolo : své matce k šedesátinám

Název: Lidové taneční motivy v Pogliettiho suitě Rossignolo : své matce k šedesátinám
Variantní název:
  • Народные танцевальные мотивы в сюите Погльетти Rossignolo
    • Narodnyje tanceval'nyje motivy v sjuite Pogl'etti Rossignolo
  • Volks-Tanzmotive in Poglietti's suite Rossignolo
    • Narodnyje tanceval'nyje motivy v sjuite Pogl'etti Rossignolo
Přispěvatel
Hladká, Eliška (Translator of Summary)
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, roč. 9, č. F4, s. [47]-60
Rozsah
[47]-60
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Neznáme mnoho biografických dat o vídeňském skladateli italského původu Alessandru Pogliettim. Pro výzkum světové hudby 17. století však poskytuje jeho nepříliš četné dochované dílo zajímavé doklady pro vliv lidové hudby na hudbu umělou. Poglietti patří mezi ty skladatele období vrcholného absolutismu, jež počítají s lidovou hudbou a tancem jako s vývojově důležitými oblastmi hudební tvořivosti. Ani Poglietti je nepodceňuje a snaží se o stylizaci typických znaků lidové hudby a tance a o jejich využití pro hudební charakteristiku etnických nebo národnostních celků. Ve své klavírní (cembalové) suitě Rossignolo neváhá Poglietti použít mj. českého "dudáckého" tance, vznešeného tance hanáckého a polského tance se šavlemi. Usiluje totiž o výstižné hudební zachycení základních povahových rysů některých evropských národů. Pro tuto svoji snahu zasluhuje Poglietti naší pozornosti, protože v jeho suitě jde o zajímavý příspěvek k rozvoji programních tendencí v klavírní hudbě 17. století