Lidové taneční motivy v Pogliettiho suitě Rossignolo : své matce k šedesátinám

Title: Lidové taneční motivy v Pogliettiho suitě Rossignolo : své matce k šedesátinám
Variant title:
  • Народные танцевальные мотивы в сюите Погльетти Rossignolo
    • Narodnyje tanceval'nyje motivy v sjuite Pogl'etti Rossignolo
  • Volks-Tanzmotive in Poglietti's suite Rossignolo
    • Narodnyje tanceval'nyje motivy v sjuite Pogl'etti Rossignolo
Author: Pečman, Rudolf
Contributor
Hladká, Eliška (Translator of Summary)
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. [47]-60
Extent
[47]-60
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Neznáme mnoho biografických dat o vídeňském skladateli italského původu Alessandru Pogliettim. Pro výzkum světové hudby 17. století však poskytuje jeho nepříliš četné dochované dílo zajímavé doklady pro vliv lidové hudby na hudbu umělou. Poglietti patří mezi ty skladatele období vrcholného absolutismu, jež počítají s lidovou hudbou a tancem jako s vývojově důležitými oblastmi hudební tvořivosti. Ani Poglietti je nepodceňuje a snaží se o stylizaci typických znaků lidové hudby a tance a o jejich využití pro hudební charakteristiku etnických nebo národnostních celků. Ve své klavírní (cembalové) suitě Rossignolo neváhá Poglietti použít mj. českého "dudáckého" tance, vznešeného tance hanáckého a polského tance se šavlemi. Usiluje totiž o výstižné hudební zachycení základních povahových rysů některých evropských národů. Pro tuto svoji snahu zasluhuje Poglietti naší pozornosti, protože v jeho suitě jde o zajímavý příspěvek k rozvoji programních tendencí v klavírní hudbě 17. století