F4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1960
Volume: 9
Issue: F4
Publication year
1961
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Leoš Janáček o skladebné struktuře klavírních děl Fryderyka Chopina : Václavu Richtrovi k šedesátinám | [5]–28
Racek, Jan
PDF
Nářečí a lidová píseň : k otázce vymezení hranic středního Lašska | [29]–46
Novák, Přemysl
PDF
Lidové taneční motivy v Pogliettiho suitě Rossignolo : své matce k šedesátinám | [47]–60
Pečman, Rudolf
PDF
Dvacátá léta Jaroslava Krále | [61]–74
Kutal, Albert
PDF
K hodnocení strukturalistické sémantiky umění | [75]–85
Sus, Oleg
PDF
Materiály – Материалы – Materialien
Title Document
Z korespondence Jana Trampoty Josefu Kubíčkovi | [86]–97
Kudělka, Zdeněk
PDF
Diskuse – Дискуссия – Diskussion
Title Document
K terminologii v kritice hudební reprodukce | [98]–102
Pečman, Rudolf
PDF
Problém krásna | 102–106
Sus, Oleg
PDF
K ontologickým pojmům v umění | 106–111
Richter, Václav
PDF
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Title Document
[Buchner, Alexander. Hudební automaty] | [112]–114
Racek, Jan
PDF
[Zich, Jaroslav. Prostředky výkonného hudebního umění] | 114–115
Pečman, Rudolf
PDF
Literatura o českém malířství 20. století za rok 1959 | 115–119
Kudělka, Zdeněk
PDF
[Pohribný, Arsén. Jan Trampota] | 120–122
Kudělka, Zdeněk
PDF
Jaromír Šíp: Freska Jana Lukáše Krackera v lodi kostela sv. Mikuláše v Praze 3 | 122–124
Krsek, Ivo
PDF
[Pohanka, Jaroslav. Dějiny české hudby v příkladech] | 125–126
Štědroň, Bohumír
PDF
Zprávy – Сообщения – Nachrichten
Title Document
Zpráva o chopinovském hudebněvědném kongresu ve Varšavě | 127–128
Štědroň, Bohumír
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | 129–130
PDF