Nářečí a lidová píseň : k otázce vymezení hranic středního Lašska

Title: Nářečí a lidová píseň : k otázce vymezení hranic středního Lašska
Variant title
Наречие и народная песня : к вопросу об определении границ среднего Лашска
Die Mundart und das Volkslied : zur Frage der Festlegung der Grenzen der mittleren Lachei
Contributor
Uhrová, Eva (Translator of Summary)
Ondřejová, L. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. [29]-46
Extent
[29]-46
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license