Novák, Přemysl

Name variants:

Novák, Přemysl (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Novák, Přemysl. Dějiny umění na brněnské filosofické fakultě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 124–127.

Article
Novák, Přemysl. K otázce tonálnich zákonitostí středolašských lidových písni : Dr. Karlu Vetterlovi k šedesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 55–67.

Article
Novák, Přemysl. Nářečí a lidová píseň : k otázce vymezení hranic středního Lašska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. 29–46.

Article
Novák, Přemysl. Odkaz Leoše Janáčka Filosofické fakultě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, vol. 6, iss. F1, pp. 77–101.

Article
Novák, Přemysl. Progresivní vlastnosti hudebních děl. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1954, vol. 3, iss. B2, pp. 167–177.

Article
Konečný, Zdeněk; Novák, Přemysl. Účast dělnictva a sociální demokracie v boji o založení české university na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 72–84.

Article
Novák, Přemysl. Леош Яначек. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 126.