K hodnocení strukturalistické sémantiky umění

Title: K hodnocení strukturalistické sémantiky umění
Variant title
К вопросу оценки структуральной семантики искусства
Zur Wertung der strukturalistischen Semantik der Kunst
Author: Sus, Oleg
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. [75]-85
Extent
[75]-85
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license