Sus, Oleg

Name variants:

Sus, Oleg (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 26.

Article
Sus, Oleg. A history of esthetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 117–118.

Article
Sus, Oleg. Cesta estetikova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 154–155.

Article
Sus, Oleg. Debut české duchovědné estetiky : F.X. Šalda, T.G. Masaryk a německé myšlení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 65–78.

Article
Sus, Oleg. Durdíkovo pojetí "estetické pravdivosti" : (z dějin noeticko-sémantických problémů v českém formalismu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. 68–79.

Article
Sus, Oleg. In memoriam Emila Utitze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, vol. 6, iss. F1, pp. 102–104.

Article
Sus, Oleg. K hodnocení strukturalistické sémantiky umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. 75–85.

Article
Sus, Oleg. K jedné sporné otázce v sovětské estetice : (o tzv. specifičnosti předmětu umění). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. 106–111.

Article
Sus, Oleg. K počátkům sémantiky umění v české estetice : (Zichova teorie významové představy a sémantická typologie). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. 279–290.

Article
Sus, Oleg. Metodologické problémy psychologie umělecké a literární tvorby : (psychologická textologie a "psychopoetika"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 15–34.

Article
Sus, Oleg. Nezval, Platon a Čapek v edici Otázky a názory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, vol. 8, iss. D6, pp. 97–102.

Article
Sus, Oleg. [Niebling, Georg. Kunstbetrachtung und Kunstentwicklung: Kunstsoziologische Grundbegriffe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 106–107.

Article
Sus, Oleg. Nová transformace Sartrova existencialismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1957, vol. 6, iss. G1, pp. 149–154.

Article
Sus, Oleg. O funkcích umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 103–111.

Article
Bílek, Jaroslav; Sus, Oleg. O vzniku brněnského Devětsilu : (z dějin avantgardní umělecké organizace). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 117–124.

Article
Lissa, Zofia; Sus, Oleg. O wielowarstwowości kultury muzycznej. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, vol. 14, iss. F9, pp. 123–143.

Article
Sus, Oleg. Poetry and music in the psychological semantics of Otakar Zich : (from the history of the Czech formal method and pre-structuralism). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1969, vol. 18, iss. H4, pp. 77–96.

Article
Sus, Oleg. Pravda logická a "pravda" umělecká. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, vol. 7, iss. B5, pp. 71–87.

Article
Sus, Oleg. Problém krásna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. 102–106.

Article

Article
Sus, Oleg. [Przegląd socjologiczny: rócznik Polskiego instytutu socjologicznego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, vol. 7, iss. B5, pp. 129–130.

Article
Sus, Oleg. Rozvoj sovětské estetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 85–102.

Article
Sus, Oleg. Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Volkelta : (k počátkům sémantiky umění v moderní české estetice). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 99–116.

Article
Sus, Oleg. Veliké "flegma", či objektivizace? : (na okraj teorie satiry). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 29–34.

Article
Sus, Oleg. Významný úspěch sovětské estetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 385–388.

Article
Sus, Oleg. Zárodky sémantiky básnického jazyka v Durdíkově poetice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 5–14.