Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1960, vol. 9, iss. F4

Image
Year
1960
Publication year
1961
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-28 Leoš Janáček o skladebné struktuře klavírních děl Fryderyka Chopina : Václavu Richtrovi k šedesátinám Racek, Jan | pdficon
[29]-46 Nářečí a lidová píseň : k otázce vymezení hranic středního Lašska Novák, Přemysl | pdficon
[47]-60 Lidové taneční motivy v Pogliettiho suitě Rossignolo : své matce k šedesátinám Pečman, Rudolf | pdficon
[61]-74 Dvacátá léta Jaroslava Krále Kutal, Albert | pdficon
[75]-85 K hodnocení strukturalistické sémantiky umění Sus, Oleg | pdficon
Materiály – Материалы – Materialien
Page Title
[86]-97 Z korespondence Jana Trampoty Josefu Kubíčkovi Kudělka, Zdeněk | pdficon
Diskuse – Дискуссия – Diskussion
Page Title
[98]-102 K terminologii v kritice hudební reprodukce Pečman, Rudolf | pdficon
102-106 Problém krásna Sus, Oleg | pdficon
106-111 K ontologickým pojmům v umění Richter, Václav | pdficon
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Page Title
[112]-114 [Buchner, Alexander. Hudební automaty] Racek, Jan | pdficon
114-115 [Zich, Jaroslav. Prostředky výkonného hudebního umění] Pečman, Rudolf | pdficon
115-119 Literatura o českém malířství 20. století za rok 1959 Kudělka, Zdeněk | pdficon
120-122 [Pohribný, Arsén. Jan Trampota] Kudělka, Zdeněk | pdficon
122-124 Jaromír Šíp: Freska Jana Lukáše Krackera v lodi kostela sv. Mikuláše v Praze 3 Krsek, Ivo | pdficon
125-126 [Pohanka, Jaroslav. Dějiny české hudby v příkladech] Štědroň, Bohumír | pdficon
Zprávy – Сообщения – Nachrichten
Page Title
127-128 Zpráva o chopinovském hudebněvědném kongresu ve Varšavě Štědroň, Bohumír | pdficon
Page Title
129-130 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon