Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1997, roč. 46, č. G39

Obrázek
Rok
1997
Rok vydání
1997
ISSN
1211-6815
ISBN
80-210-1705-8
Obor
hidden section Editorial
Page Title
[5]-7 Editorial Librová, Hana | pdficon
Statě
Page Title
[11]-32 Hledání řádu : ideály skromnosti v antické filozofii Kysučan, Lubor | pdficon
[33]-42 Několik poznámek k pozdní antice z hlediska bohatství a chudoby Bednaříková, Jarmila | pdficon
[43]-60 Příběh civilizace, která ztratila míru : kritika neskromného životního způsobu v době úpadku římského impéria Kysučan, Lubor | pdficon
[61]-85 Obdiv a kritika života barbarů v antických pramenech Bednaříková, Jarmila | pdficon
[87]-116 Regule a alternativa : motiv dobrovolné chudoby v reformních proudech vrcholného středověku Feigl-Procházková, Krista | pdficon
[117]-132 Ekologicky příznivé varianty života nerostou z jediného zdroje Librová, Hana | pdficon
[133]-151 Trvalá udržitelnost a pokora v postojích obyvatel jižní Moravy ke krajině Musil, Libor | pdficon
[153]-165 Malá Šumava : sociologický pohled na jeden projekt Elšíková, Vanda | pdficon
[167]-183 Urbánní deprivace Burjanek, Aleš | pdficon
Anotace studentských prací
Page Title
[185]-213 Anotace studentských prací | pdficon
Recenze – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[217]-218 [Putna, Martin C. My poslední Římané, aneb, Kdo dá Evropě ránu z milosti] Kysučan, Lubor | pdficon
218-221 [Meadows, Donella H.; Randers, Jørge; Meadows, Dennis L. Překročení mezí: konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti] Kysučan, Lubor | pdficon
221-223 [Weizsäcker, Ernst Ulrich von; Lovins, A.B.; Lovins, L.H. Faktor čtyři: dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů: nová zpráva Římskému klubu] Keller, Jan | pdficon
223-225 [Skolimowski, Henryk. The participatory mind: a new theory of knowledge and of the universe] Librová, Hana | pdficon
226-228 [Meinberg, Eckhard. Homo oecologicus: das neue Menschenbild im Zeichen der ökologischen Krise] Librová, Hana | pdficon
229-232 [Reusswig, Fritz. Lebensstille und Ökologie: gesellschaftliche Pluralisierung und alltagsökologische Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Encrgiebereichs] Librová, Hana | pdficon
233-235 [Hille, John. Sustainable Norway: probing the limits and equity of environmental space] Librová, Hana | pdficon
235-238 [Maharaj, Niala; Dorren, Gaston. The game of the rose: the third world in the global flower trade] Librová, Hana | pdficon
Anotace dalších statí publikovaných k tématu
Page Title
[241]-242 Lubor Kysučan: Hledání zlatého věku: (ideály dobrovolné skromnosti a jejich obraz v antické literatuře) Kysučan, Lubor | pdficon
242-243 Hana Librová: Decentralizace osídlení - vize a realita. Část první, Vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR Librová, Hana | pdficon
244-245 Hana Librová: Decentralizace osídlení - vize a realita. Část druhá, Decentralizace v realitě České republiky Librová, Hana | pdficon
249-249 Bibliografie dalších výstupů z projektu : (do poloviny roku 1977) | pdficon
Polemika, zprávy
Page Title
[253]-262 Kmenová společnost jako ideál? : zamyšlení nad esejem Edwarda Goldsmithe The Fall of the Roman Empire Kysučan, Lubor | pdficon
[263]-268 Partnerské vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli Ulčák, Zbyněk | pdficon
[269]-271 Návrh na ustavení oboru Humanitní environmentalistika : (výtah) Librová, Hana | pdficon