G39

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Year: 1997
Volume: 46
Issue: G39
Publication year
1997
ISSN
1211-6815
ISBN
80-210-1705-8
Topic
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–7
Librová, Hana
PDF
Statě
Title Document
Hledání řádu : ideály skromnosti v antické filozofii | [11]–32
Kysučan, Lubor
PDF
Několik poznámek k pozdní antice z hlediska bohatství a chudoby | [33]–42
Bednaříková, Jarmila
PDF
Příběh civilizace, která ztratila míru : kritika neskromného životního způsobu v době úpadku římského impéria | [43]–60
Kysučan, Lubor
PDF
Obdiv a kritika života barbarů v antických pramenech | [61]–85
Bednaříková, Jarmila
PDF
Regule a alternativa : motiv dobrovolné chudoby v reformních proudech vrcholného středověku | [87]–116
Feigl-Procházková, Krista
PDF
Ekologicky příznivé varianty života nerostou z jediného zdroje | [117]–132
Librová, Hana
PDF
Trvalá udržitelnost a pokora v postojích obyvatel jižní Moravy ke krajině | [133]–151
Musil, Libor
PDF
Malá Šumava : sociologický pohled na jeden projekt | [153]–165
Elšíková, Vanda
PDF
Urbánní deprivace | [167]–183
Burjanek, Aleš
PDF
Anotace studentských prací
Title Document
Anotace studentských prací | [185]–213
PDF
Recenze – Besprechungen – Рецензии
Title Document
[Putna, Martin C. My poslední Římané, aneb, Kdo dá Evropě ránu z milosti] | [217]–218
Kysučan, Lubor
PDF
[Meadows, Donella H.; Randers, Jørge; Meadows, Dennis L. Překročení mezí: konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti] | 218–221
Kysučan, Lubor
PDF
[Weizsäcker, Ernst Ulrich von; Lovins, A.B.; Lovins, L.H. Faktor čtyři: dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů: nová zpráva Římskému klubu] | 221–223
Keller, Jan
PDF
[Skolimowski, Henryk. The participatory mind: a new theory of knowledge and of the universe] | 223–225
Librová, Hana
PDF
[Meinberg, Eckhard. Homo oecologicus: das neue Menschenbild im Zeichen der ökologischen Krise] | 226–228
Librová, Hana
PDF
[Reusswig, Fritz. Lebensstille und Ökologie: gesellschaftliche Pluralisierung und alltagsökologische Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Encrgiebereichs] | 229–232
Librová, Hana
PDF
[Hille, John. Sustainable Norway: probing the limits and equity of environmental space] | 233–235
Librová, Hana
PDF
[Maharaj, Niala; Dorren, Gaston. The game of the rose: the third world in the global flower trade] | 235–238
Librová, Hana
PDF
Anotace dalších statí publikovaných k tématu
Title Document
Lubor Kysučan: Hledání zlatého věku: (ideály dobrovolné skromnosti a jejich obraz v antické literatuře) | [241]–242
Kysučan, Lubor
PDF
Hana Librová: Decentralizace osídlení - vize a realita. Část první, Vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR | 242–243
Librová, Hana
PDF
Hana Librová: Decentralizace osídlení - vize a realita. Část druhá, Decentralizace v realitě České republiky | 244–245
Librová, Hana
PDF
Bibliografie dalších výstupů z projektu : (do poloviny roku 1977) | 249–249
PDF
Polemika, zprávy
Title Document
Kmenová společnost jako ideál? : zamyšlení nad esejem Edwarda Goldsmithe The Fall of the Roman Empire | [253]–262
Kysučan, Lubor
PDF
Partnerské vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli | [263]–268
Ulčák, Zbyněk
PDF
Návrh na ustavení oboru Humanitní environmentalistika : (výtah) | [269]–271
Librová, Hana
PDF