[Bútora, Martin. Překročit svůj stín: kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví]

Název: [Bútora, Martin. Překročit svůj stín: kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví]
Autor: Musil, Libor
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, roč. 40, č. G34, s. [95]-97
Rozsah
[95]-97
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bútora, Martin. Překročit svůj stín: (kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví). 1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 234 s. ISBN 80-201-0086-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.