[Bútora, Martin. Překročit svůj stín: kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví]

Title: [Bútora, Martin. Překročit svůj stín: kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví]
Author: Musil, Libor
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. [95]-97
Extent
[95]-97
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Bútora, Martin. Překročit svůj stín: (kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví). 1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 234 s. ISBN 80-201-0086-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.