Musil, Libor

Name variants:

Musil, Libor (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Musil, Libor; Mareš, Petr. The "entitelment mentality" and legitimacy of privatization in industry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1992-1993, vol. 41-42, iss. G35, pp. 53–63.

Article
Musil, Libor. [Bútora, Martin. Překročit svůj stín: kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. 95–97.

Article
Musil, Libor. Chudoba a československý stát mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, vol. 43, iss. G36, pp. 23–45.

Article
Musil, Libor. Externalization of environmental responsibility. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. 19–37.

Article
Musil, Libor; Rabušic, Ladislav; Mareš, Petr. Is the Moravian movement the last straw which the Moravians grasp?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. 51–61.

Chapter
Gregor, Miroslav; Hladík, Mojmír; Musil, Libor; Šindlářová, Jana. Jak jsme byli zvyklí spolupracovat. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, pp. 11–46.

Article
Musil, Libor. Krajina jako předmět konfliktu a "zablokování komunikace" jako sociální instituce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1995, vol. 44, iss. G37, pp. 49–64.

Article
Musil, Libor. [Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 99–100.

Chapter
Mareš, Petr; Musil, Libor; Gregor, Miroslav. Nemohli bychom spolupracovat jinak?. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, pp. 47–90.

Article
Musil, Libor. [Nikiforov, Vladimir Nikolajevič. Východ a světové dějiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 109–110.

Chapter
Musil, Libor. Participation. In: Možný, Ivo. Social consequences of a change in ownership : two case studies in industrial enterprises in the Czech Republic - Spring 1993. 1995, pp. 26–52.

Chapter
Musil, Libor. Předmluva. In: Gregor, Miroslav. Hledání pružné organizace. 1993, pp. 8–9.

Article
Musil, Libor. Trvalá udržitelnost a pokora v postojích obyvatel jižní Moravy ke krajině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 133–151.