Symposium o životním způsobu jako sociální realitě podruhé

Název: Symposium o životním způsobu jako sociální realitě podruhé
Autor: Keller, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 105-107
Rozsah
105-107
Type: Zpráva
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence