Symposium o životním způsobu jako sociální realitě podruhé