Keller, Jan

Name variants:

Keller, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 26.

Article
Keller, Jan. [Azimi, Vida. Un modèle administratif de l'ancien régime: les commis de la Ferme générale et de la Régie générale des aides]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 101–102.

Article
Keller, Jan. Deset let rizikové společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1996, vol. 45, iss. G38, pp. 7–27.

Article
Keller, Jan. [Dobson, Andrew P. Green political thought: an introduction]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1991, vol. 40, iss. G34, pp. 97–98.

Article
Keller, Jan. [Gulijev, Vladimir Jevgen'jevič et al. Současná buržoazní politická věda: problémy státu a demokracie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, vol. 37, iss. G32, pp. 119–121.

Article
Keller, Jan. [Janoušek, Jaromír. Společná činnost a komunikace]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 110–111.

Article
Keller, Jan. Komunita - proměny nebo zánik?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 31–42.

Article
Keller, Jan. Krize sociální integrity z pohledu francouzské sociologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1992-1993, vol. 41-42, iss. G35, pp. 65–78.

Chapter
Keller, Jan. Literatura. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, pp. 106–107.

Article
Keller, Jan. Makrosociální souvislosti krize rodiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 15–26.

Chapter
Keller, Jan. Marxistická koncepce sociálního jednání - základní principy. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, pp. 21–32.

Chapter
Keller, Jan. Marxistické řešení problému sociálního jednání - shrnutí. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, pp. 87–99.

Chapter
Keller, Jan. Max Weber - uvedení kategorie sociálního jednání do nemarxistické sociologie. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, pp. 11–19.

Chapter
Keller, Jan. Některé nepozitivistické koncepce sociálního jednání. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, pp. 49–72.

Article
Keller, Jan. Nezamýšlené důsledky jednání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, vol. 37, iss. G32, pp. 23–35.

Article
Keller, Jan. O vztahu k přírodě : (velké hodnoty, drobná očekávání a rozložení postojů v populaci). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1995, vol. 44, iss. G37, pp. 65–75.

Chapter
Keller, Jan. Poznámky. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, pp. 101–105.

Chapter
Keller, Jan. Problém nezamýšlených důsledků jednání. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, pp. 73–85.

Article
Keller, Jan. Randall Collins - sociologie mezi tradicí a perspektivou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, vol. 43, iss. G36, pp. 75–90.

Chapter
Keller, Jan. Social action from the point of view of marxian sociology. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, pp. 108–110.

Article
Keller, Jan. Socialistický způsob života jako sociální realita III.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, vol. 37, iss. G32, pp. 105–106.

Article
Keller, Jan. Symposium o životním způsobu jako sociální realitě podruhé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 105–107.

Chapter
Keller, Jan. Teorie sociální směny - příklad pozitivistického přístupu k sociálnímu jednání. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, pp. 33–47.

Chapter
Keller, Jan. Úvod - nástin problému. In: Keller, Jan. Sociální jednání : z hlediska marxistické sociologie. c1988, pp. 7–9.

Article
Keller, Jan. [Weizsäcker, Ernst Ulrich von; Lovins, A.B.; Lovins, L.H. Faktor čtyři: dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů: nová zpráva Římskému klubu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 221–223.