Komunita - proměny nebo zánik?

Název: Komunita - proměny nebo zánik?
Variantní název
Community - modifications or decay?
Autor: Keller, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. [31]-42
Rozsah
[31]-42
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí