Mutual influences of genetic and environmental factors in life span-developmental research

Název: Mutual influences of genetic and environmental factors in life span-developmental research
Variantní název
Исследование взаимоотношений, внутренних и внешних факторов в течении жизненного пути человека
Zkoumání vzájemných vztahů vnitřních a vnějších činitelů v průběhu životní dráhy člověka
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, roč. 33, č. I19, s. [43]-51
Rozsah
[43]-51
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence