Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1984, roč. 33, č. I19

Obrázek
Rok
1984
Rok vydání
1985
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU
Stati – Статьи – Articles
Page Title
[7]-13 Metodologické a teoretické východiská psychológie výtvarného umenia Kuric, Jozef | pdficon
[15]-27 K teoreticko-metodologickým otázkám experimentu v psychologii Chalupa, Bohumír | pdficon
[29]-41 Изменения социальных взглядов и отношений под влиянием активного програмного социального учения Sedlák, Jiří | pdficon
[43]-51 Mutual influences of genetic and environmental factors in life span-developmental research Švancara, Josef | pdficon
[53]-64 Předmět psychologie osobnosti a pojem "osobnost" Smékal, Vladimír | pdficon
[65]-76 Biopsychická regulace a estetické zaměření činnosti v kontextu ontogeneze Vašina, Lubomír | pdficon
[77]-85 Faktor prekoncepce v hypnologii Svoboda, Mojmír | pdficon
[87]-96 Adolescentní osobnost a estetické preference v oblasti pop music Kulka, Jiří | pdficon
[97]-102 Vplyv predstavivosti na verbálnu produkciu Gardlíková, Beata | pdficon
[103]-108 Východiska a cíle psychologie umění Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír | pdficon
Metodická sdělení – Методические выводы – Methodical contribution
Page Title
[109]-112 Některé osobnostní koreláty empatické schopnosti Svoboda, Mojmír; Jašková, Iva | pdficon
Recenze – Рецензии – Reviews
Page Title
[113]-114 [Chripkova, A.G.; Zaporožec, A.V., ed. Dieťa v predškolskom veku] Kuric, Jozef | pdficon
114-116 [Chripkova, A.G.; Davydov, V.V., red. Mladší žiak] Kuric, Jozef | pdficon
116-118 [Meili, Richard. Struktur der Intelligenz: faktorenanalytische und denkpsychologische Untersuchung] Chalupa, Bohumír | pdficon
118-120 [Bukin, Viktor Rodionovič. Voschoždenije k prekrasnomu] Kuric, Jozef | pdficon
120-121 [Kovář, Rudolf. Human variation in motor abilities and its genetic analysis] Švancara, Josef | pdficon
121-122 [Lukin, Jurij Andrejevič et al. Chudožestvennaja kultura i razvitije ličnosti] Gardlíková, Beata | pdficon
Zprávy – Сообщения – Reports
Page Title
[123]-124 K devadesátinám člena korespondenta ČSAV Viléma Chmelaře Chalupa, Bohumír | pdficon
124-125 Spolupráca medzi Katedrou psychológie FF UJEP v Brně a Oddelením psychológie univerzity E.M. Arndta v Greifswalde Kuric, Jozef | pdficon