Biopsychická regulace a estetické zaměření činnosti v kontextu ontogeneze

Variantní název
Биопсихическая регуляция и эстетическая направленность в контексте онтогенетики
Biopsychological regulation and aesthetic set in the context of ontogenesis
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, roč. 33, č. I19, s. [65]-76
Rozsah
[65]-76
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document