Biopsychická regulace a estetické zaměření činnosti v kontextu ontogeneze

Variant title
Биопсихическая регуляция и эстетическая направленность в контексте онтогенетики
Biopsychological regulation and aesthetic set in the context of ontogenesis
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, vol. 33, iss. I19, pp. [65]-76
Extent
[65]-76
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document