Vašina, Lubomír

Name variants:

Vašina, Lubomír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 36.

Article
Vašina, Lubomír. Aktuální otázky neuropsychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1986, vol. 35, iss. I21, pp. 117–127.

Article
Vašina, Lubomír. Aktuální otázky psychosomatiky a sanoterapie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 121–126.

Article
Vašina, Lubomír; Brustmannová, Sylvie. Analysis of biological and psychological markers in people exhibiting health-enhancing behaviour and people exhibiting health-threatening behaviour. Annales psychologici. 2015, vol. 2 (16), iss. 2, pp. 33–55.

Article
Vašina, Lubomír. Biologické aspekty fenoménu lidská psychika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 35–39.

Article
Vašina, Lubomír. Biopsychická regulace a estetické zaměření činnosti v kontextu ontogeneze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, vol. 33, iss. I19, pp. 65–76.

Book
Dosedlová, Jaroslava; Burešová, Iva; Havigerová, Jana Marie; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena; Pučelíková, Alena; Slezáčková, Alena; Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016

Article
Vašina, Lubomír; Černý, Vojtěch. Deprese : vstup do problematiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, vol. 37, iss. I23, pp. 123–129.

Article
Vašina, Lubomír; Vychodilová, Zuzana. Efekt sanoterapeutických metod jako spouštěčů mechanismů adaptace při zvládání důsledků informačního stresu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, vol. 48, iss. P4, pp. 125–137.

Chapter
Vašina, Lubomír. Jak čelit informačnímu stresu. In: Vašina, Lubomír. Lidská komunikace v normě a patologii. c1988, pp. 97–166.

Chapter
Vašina, Lubomír. Komunikace mozku s mozkem místo úvodu. In: Vašina, Lubomír. Lidská komunikace v normě a patologii. c1988, pp. 7–49.

Chapter
Vašina, Lubomír. Komunikace na subhumánní rovině. In: Vašina, Lubomír. Lidská komunikace v normě a patologii. c1988, pp. 57–67.

Article
Vašina, Lubomír. [Kulišťák, Petr. Neuropsychologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2005, vol. 53, iss. P9, pp. 134–135.

Book
Vašina, Lubomír. Lidská komunikace v normě a patologii. c1988

Chapter
Vašina, Lubomír. Literatura. In: Vašina, Lubomír. Lidská komunikace v normě a patologii. c1988, pp. 175–177.

Article
Vašina, Lubomír. Mozkové mechanismy fenoménu osobnosti v kontextu paradigmatu energie-informace-adaptabilita. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, vol. 48, iss. P4, pp. 87–98.

Article
Černík, Michal; Navrátilová, Petra; Vašina, Lubomír. Návrh koncepce neurorehabilitačního centra v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 91–97.

Article
Vašina, Lubomír. Neurobiologické koreláty lidských emocí a jejich ovlivnění elektrofyziologickými metodami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2005, vol. 53, iss. P9, pp. 39–48.

Article
Vašina, Lubomír; Bargel, Miroslav. Neuropsychological markers of pro-social behavior and neuropsychological markers as indicators of asocial (criminal) behavior. Klinická psychologie a osobnost. 2012, vol. 1, iss. 1, pp. 31–38.

Article
Vašina, Lubomír. Neuropsychologická charakteristika poruch součinnosti hemisfér při zabezpečování vyšších forem sdělovacího procesu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, vol. 37, iss. I23, pp. 131–134.

Chapter
Vašina, Lubomír. Neuropsychologické markery chování zdraví podporujícího a neuropsychologické markery chování zdraví ohrožujícího. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, pp. 137–182.

Chapter
Vašina, Lubomír. Nonverbální komunikace. In: Vašina, Lubomír. Lidská komunikace v normě a patologii. c1988, pp. 69–77.

Chapter
Vašina, Lubomír. Pozvánka ke komunikaci o komunikaci. In: Vašina, Lubomír. Lidská komunikace v normě a patologii. c1988, pp. 51–56.

Article
Vašina, Lubomír. Psychical phenomenon of personality in clinical practice. Klinická psychologie a osobnost. 2013, vol. 2, iss. 1, pp. 91–100.

Article
Vašina, Lubomír. Sémantické volumenální pole - psychosémiotická a neuropsychologická charakteristika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, vol. 31, iss. I17, pp. 71–80.

Article
Vašina, Lubomír; Bargel, Miroslav. Social intelligence as a predictor of pro-social and asocial behaviour: ways of affecting it through psychotherapy and social and pedagogical programmes. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, vol. 58, iss. P14, pp. 59–66.