Mutual influences of genetic and environmental factors in life span-developmental research

Title: Mutual influences of genetic and environmental factors in life span-developmental research
Variant title:
  • Исследование взаимоотношений, внутренних и внешних факторов в течении жизненного пути человека
    • Issledovanije vzaimootnošenij, vnutrennich i vnešnich faktorov v tečenii žiznennogo puti čeloveka
  • Zkoumání vzájemných vztahů vnitřních a vnějších činitelů v průběhu životní dráhy člověka
    • Issledovanije vzaimootnošenij, vnutrennich i vnešnich faktorov v tečenii žiznennogo puti čeloveka
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, vol. 33, iss. I19, pp. [43]-51
Extent
[43]-51
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.