Nález tzv. tkacího hřebenu z katastru obce Lešany, Olomoucký kraj

Variantní název
Ein Fund des sog. Webkammes aus dem Kataster der Gemeinde Lešany, Olomoucký-Kreis
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. [229]-243
Rozsah
[229]-243
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V 70. letech 20. století byla při zemních pracích souvisejících s výstavbou rodinného domku pana Vrátníka (č. p. 46) nalezena keramika s charakteristickým velkomoravským dekorem a kostěný "tkací hřeben" (FOJTÍK 2002a, 73). Ten zásluhou PhDr. Miroslava Šmída obohatil sbírky prostějovského muzea, kde byl ovšem až do nedávné revize mezi nekatalogizovanými předměty a zůstával bez povšimnutí. Cílem předloženého příspěvku je upozornit na tento velmi zajímavý artefakt a ve stručnosti poukázat na problematiku jeho výskytu a chronologie.
Jazyk shrnutí
Document