Nález tzv. tkacího hřebenu z katastru obce Lešany, Olomoucký kraj

Title: Nález tzv. tkacího hřebenu z katastru obce Lešany, Olomoucký kraj
Variant title
Ein Fund des sog. Webkammes aus dem Kataster der Gemeinde Lešany, Olomoucký-Kreis
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. [229]-243
Extent
[229]-243
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V 70. letech 20. století byla při zemních pracích souvisejících s výstavbou rodinného domku pana Vrátníka (č. p. 46) nalezena keramika s charakteristickým velkomoravským dekorem a kostěný "tkací hřeben" (FOJTÍK 2002a, 73). Ten zásluhou PhDr. Miroslava Šmída obohatil sbírky prostějovského muzea, kde byl ovšem až do nedávné revize mezi nekatalogizovanými předměty a zůstával bez povšimnutí. Cílem předloženého příspěvku je upozornit na tento velmi zajímavý artefakt a ve stručnosti poukázat na problematiku jeho výskytu a chronologie.
Summary language