Gemy z archeologických výzkumů doby římské ze sbírek institucí a soukromých sběratelů jižní Moravy

Variantní název
Römische Fundgemmen in südmährischen Staats- und Privatsammlungen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009, roč. 56-57, č. M12-13, s. [89]-105
Rozsah
[89]-105
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document