M12-13

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická
Rok: 2007-2008
Ročník: 56-57
Číslo: M12-13
Rok vydání
2009
ISSN
1211-6327
ISBN
978-80-210-4894-2
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Proveniencia kamenných surovín na strednom a hornom Pohroní v dobe kamennej | [5]–22
Zachar, Tomáš; Galvánek, Juraj; Malček, Róbert
PDF
Neolitické osídlení jižní části Boskovické brázdy. Současný stav poznání podle průzkumu v letech 1999–2006 | [23]–48
Kuča, Martin
PDF
Antropomorfní plastika kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova (okr. Prostějov) | [49]–59
Vostrovská, Ivana
PDF
Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov | [61]–67
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin
PDF
Karagem valley. A rock art site in the Russian Altai | [69]–88
Čermáková, Eva
PDF
Gemy z archeologických výzkumů doby římské ze sbírek institucí a soukromých sběratelů jižní Moravy | [89]–105
Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra
PDF
Bronzový prsten se skleněnou vložkou z doby římské z Prosiměřic, okr. Znojmo | [107]–114
Jílek, Jan; Řebounová, Otakara
PDF
Nášlapný ježek. Příspěvek k poznání jedné opomíjené středověké a raně novověké militarie | [115]–132
Žákovský, Petr
PDF
Miscellanea archaelogica
Title Document
Praveké osídlenie zámockého návršia vo Zvolene | [133]–138
Zachar, Tomáš
PDF
K pravěkému a slovanskému osídlení senoradského hradiska | [139]–144
Kovář, Josef Jan
PDF
Doktorské (Ph.D.), magisterské a bakalářské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2005–2008 | [145]–162
Podborský, Vladimír
PDF
Recenze – Besprechungen – Reviews – Reports
Title Document
[Die Bandkeramiker: erste Steinzeitbauern in Deutschland: Bilder einer Ausstellung beim Hessentag in Heppenheim/Bergstraße im Juni 2004] | [163]–166
Podborský, Vladimír
PDF
[Moucha, Václav. Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen] | 166–169
Podborský, Vladimír
PDF