Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická 2007-2008, roč. 56-57, č. M12-13

Obrázek
Rok
2007-2008
Rok vydání
2009
ISSN
1211-6327
ISBN
978-80-210-4894-2
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-22 Proveniencia kamenných surovín na strednom a hornom Pohroní v dobe kamennej Zachar, Tomáš; Galvánek, Juraj; Malček, Róbert | pdficon
[23]-48 Neolitické osídlení jižní části Boskovické brázdy. Současný stav poznání podle průzkumu v letech 1999–2006 Kuča, Martin | pdficon
[49]-59 Antropomorfní plastika kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova (okr. Prostějov) Vostrovská, Ivana | pdficon
[61]-67 Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin | pdficon
[69]-88 Karagem valley. A rock art site in the Russian Altai Čermáková, Eva | pdficon
[89]-105 Gemy z archeologických výzkumů doby římské ze sbírek institucí a soukromých sběratelů jižní Moravy Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra | pdficon
[107]-114 Bronzový prsten se skleněnou vložkou z doby římské z Prosiměřic, okr. Znojmo Jílek, Jan; Řebounová, Otakara | pdficon
[115]-132 Nášlapný ježek. Příspěvek k poznání jedné opomíjené středověké a raně novověké militarie Žákovský, Petr | pdficon
Miscellanea archaelogica
Page Title
[133]-138 Praveké osídlenie zámockého návršia vo Zvolene Zachar, Tomáš | pdficon
[139]-144 K pravěkému a slovanskému osídlení senoradského hradiska Kovář, Josef Jan | pdficon
[145]-162 Doktorské (Ph.D.), magisterské a bakalářské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2005–2008 Podborský, Vladimír | pdficon
Recenze – Besprechungen – Reviews – Reports
Page Title
[163]-166 [Die Bandkeramiker: erste Steinzeitbauern in Deutschland: Bilder einer Ausstellung beim Hessentag in Heppenheim/Bergstraße im Juni 2004] Podborský, Vladimír | pdficon
166-169 [Moucha, Václav. Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen] Podborský, Vladimír | pdficon