Středověké přezky v brněnských nálezech

Název: Středověké přezky v brněnských nálezech
Variantní název:
  • Medieval buckles from excavations of Brno
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, roč. 51, č. M7, s. [123]-153
Rozsah
[123]-153
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná stať je publikačním výstupem autorovy seminární práce vypracované na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno v roce 1998 (ZŮBEK 1998). Obsah je už tedy jistým způsobem antikvován, přesto by snad ale mohl být případným zájemcům o danou problematiku v jistém smyslu užitečný.