[Theleia: humor w antyku: księga pamiątkowa Janinie Ławińskiej-Tyszkowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana]

Název: [Theleia: humor w antyku: księga pamiątkowa Janinie Ławińskiej-Tyszkowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2005, roč. 54, č. N10, s. 142-143
Rozsah
142-143
  • ISSN
    1211-6335
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Theleia: humor w antyku: księga pamiątkowa Janinie Ławińskiej-Tyszkowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana. Pod redakcją Gościwita Malinowskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. 222 s. Classica Wratislaviensia; 24; Acta Universitatis Wratislaviensis; 2656. ISBN 83-229-2528-X.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.