[Theleia: humor w antyku: księga pamiątkowa Janinie Ławińskiej-Tyszkowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana]

Title: [Theleia: humor w antyku: księga pamiątkowa Janinie Ławińskiej-Tyszkowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2005, vol. 54, iss. N10, pp. 142-143
Extent
142-143
  • ISSN
    1211-6335
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Theleia: humor w antyku: księga pamiątkowa Janinie Ławińskiej-Tyszkowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana. Pod redakcją Gościwita Malinowskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. 222 s. Classica Wratislaviensia; 24; Acta Universitatis Wratislaviensis; 2656. ISBN 83-229-2528-X.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.