N9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická
Rok: 2004
Ročník: 53
Číslo: N9
Rok vydání
2004
ISSN
1211-6335
ISBN
80-210-3498-X
Články
Title Document
Lingvistické práce v brněnské klasické filologii v poválečných letech 1945-2003 | [5]–13
Bartoněk, Antonín
PDF
Eine typologische Note zum Artikel im Alt- und Neugriechischen | [15]–20
Vykypěl, Bohumil
PDF
Jistotní modalita ve staré řečtině a latině v částečném porovnání s vybranými moderními jazyky (čeština, angličtina, němčina) | [21]–32
Pořízková, Kateřina
PDF
Venetština | [33]–45
Urbanová, Daniela
PDF
Am Rande der Textkritik von Tertullians Schrift De spectaculis | [47]–54
Kitzler, Petr
PDF
Le sarcophage de Portnaccio et la composition de son décor | [55]–76
Pardyová, Marie
PDF
Nachleben der Form von Platons Symposium in der Bildungsprosa der Spätantike | [77]–88
Václavková Petrovićová, Katarina
PDF
K problému christianizace Ostrogótů | [89]–116
Bednaříková, Jarmila
PDF
Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky | [117]–122
Bujnochová, Anna
PDF
Responsium curiosorum : pokus o rekonstrukci obsahu | [123]–158
Střelická, Dana
PDF
Několik poznámek k edici kalendáře Jána z Lefantoviec | [159]–170
Nechutová, Jana; Střelická, Dana
PDF
Recenze a zprávy
Title Document
[Bartoněk, Antonín. Handbuch des mykenischen Griechisch] | [171]–172
Bartůněk, Radek
PDF
[Palaephatus. Die Wahrheit über die griechischen Mythen: Palaiphatos' Unglaubliche Geschichten] | 173
Radová, Irena
PDF
[Amenta, Luisa. Perifrasi aspettuali in greco e in latino] | 174
Mikulová, Jana
PDF
[Tra strategie retoriche e generi letterari: dieci studi di letteratura latina. A cura di Valeria Viparelli] | 174–176
Bartoněk, Antonín; Bartoňková, Dagmar
PDF
[Conte, Gian Biaggio. Dějiny římské literatury] | 177–178
Václavková Petrovićová, Katarina
PDF
[Prosimetrum: crosscultural perspectives on narrative in prose and verse. Edited by Joseph Harris and Karl Reichl] | 178–179
Bartoňková, Dagmar
PDF
[Quintilianus, Marcus Fabius. La città che si cibò dei suoi cadaveri] | 179–180
Václavková Petrovićová, Katarina
PDF
[Češka, Josef. Zánik antického světa] | 180–181
Bednaříková, Jarmila
PDF
[Šimon, František. Terminologia medicinae antiquae: Beiträge zur Geschichte der medizinischen Terminologie] | 182–183
Marečková-Štolcová, Elena
PDF
[Fuker, Fridrich Jakob. O zdraví a chorobách Uhorska (De salubritate et morbis Hungariae)] | 183–184
Nechutová, Jana
PDF
[Latin vulgaire - latin tardif VI: actes du VIe Colloque International sur le Latin Vulgaire et Tardif, Helsinki, 29 août - 2 septembre 2000] | 184–185
Svoboda, Rostislav
PDF
[Il monaco, il libro, la biblioteca: atti del Convegno Cassino-Montecassino, 5-8 settembre 2000] | 186–188
Střelická, Dana
PDF