Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická 2004, roč. 53, č. N9

Obrázek
Rok
2004
Rok vydání
2004
ISSN
1211-6335
ISBN
80-210-3498-X
Články
Page Title
[5]-13 Lingvistické práce v brněnské klasické filologii v poválečných letech 1945-2003 Bartoněk, Antonín | pdficon
[15]-20 Eine typologische Note zum Artikel im Alt- und Neugriechischen Vykypěl, Bohumil | pdficon
[21]-32 Jistotní modalita ve staré řečtině a latině v částečném porovnání s vybranými moderními jazyky (čeština, angličtina, němčina) Pořízková, Kateřina | pdficon
[33]-45 Venetština Urbanová, Daniela | pdficon
[47]-54 Am Rande der Textkritik von Tertullians Schrift De spectaculis Kitzler, Petr | pdficon
[55]-76 Le sarcophage de Portnaccio et la composition de son décor Pardyová, Marie | pdficon
[77]-88 Nachleben der Form von Platons Symposium in der Bildungsprosa der Spätantike Václavková Petrovićová, Katarina | pdficon
[89]-116 K problému christianizace Ostrogótů Bednaříková, Jarmila | pdficon
[117]-122 Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky Bujnochová, Anna | pdficon
[123]-158 Responsium curiosorum : pokus o rekonstrukci obsahu Střelická, Dana | pdficon
[159]-170 Několik poznámek k edici kalendáře Jána z Lefantoviec Nechutová, Jana; Střelická, Dana | pdficon
Recenze a zprávy
Page Title
[171]-172 [Bartoněk, Antonín. Handbuch des mykenischen Griechisch] Bartůněk, Radek | pdficon
173 [Palaephatus. Die Wahrheit über die griechischen Mythen: Palaiphatos' Unglaubliche Geschichten] Radová, Irena | pdficon
174 [Amenta, Luisa. Perifrasi aspettuali in greco e in latino] Mikulová, Jana | pdficon
174-176 [Tra strategie retoriche e generi letterari: dieci studi di letteratura latina. A cura di Valeria Viparelli] Bartoněk, Antonín; Bartoňková, Dagmar | pdficon
177-178 [Conte, Gian Biaggio. Dějiny římské literatury] Václavková Petrovićová, Katarina | pdficon
178-179 [Prosimetrum: crosscultural perspectives on narrative in prose and verse. Edited by Joseph Harris and Karl Reichl] Bartoňková, Dagmar | pdficon
179-180 [Quintilianus, Marcus Fabius. La città che si cibò dei suoi cadaveri] Václavková Petrovićová, Katarina | pdficon
180-181 [Češka, Josef. Zánik antického světa] Bednaříková, Jarmila | pdficon
182-183 [Šimon, František. Terminologia medicinae antiquae: Beiträge zur Geschichte der medizinischen Terminologie] Marečková-Štolcová, Elena | pdficon
183-184 [Fuker, Fridrich Jakob. O zdraví a chorobách Uhorska (De salubritate et morbis Hungariae)] Nechutová, Jana | pdficon
184-185 [Latin vulgaire - latin tardif VI: actes du VIe Colloque International sur le Latin Vulgaire et Tardif, Helsinki, 29 août - 2 septembre 2000] Svoboda, Rostislav | pdficon
186-188 [Il monaco, il libro, la biblioteca: atti del Convegno Cassino-Montecassino, 5-8 settembre 2000] Střelická, Dana | pdficon