Charakteristické znaky kresby lidské postavy u adolescentů

Název: Charakteristické znaky kresby lidské postavy u adolescentů
Variantní název
The typical attributes in the figure drawings of adolescents
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2005, roč. 53, č. P9, s. [121]-132
Rozsah
[121]-132
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Studie popisuje charakteristické znaky kresby lidské postavy dospívajících chlapců a dívek. Výzkumu se zúčastnilo 180 studentů středních škol (90 dívek a 90 chlapců) ve věku 15-18 let (s průměrným věkem 16,5 roku). Zjistili jsme, že chlapci a dívky kreslí figuru vlastního pohlaví větší, častěji jako první, s více znaky a také ji hodnotí pozitivněji než kresbu postavy opačného pohlaví. V kresbách dospívajících se objevuje snaha po zachycení reality, někdy až uměleckém, většinou s nesprávným zachycením proporcí postavy ve srovnání s kánonem užívaným ve výtvarném umění, setkáváme se i s primitivním schematizováním či karikaturami.
The purpose of the study was to determine the typical attributes in the figure drawings of adolescents. In the research participated 180 high school students, 90 girls and 90 boys, at the age of 15-18 years (the average age was 16,5 years). We found that the figure of one's own sex was more often elaborated as the first one, moreover was bigger, had more attributes and was evaluated in more positive way than the figure of the opposite sex. The drawings of adolescents were realistic (in some cases even in artistic way), mostly with wrong interpretation of the proportions of the figure though (in comparison with the canon used in art). We also observed some primitive schematisations and caricatures.