P9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Rok: 2005
Ročník: 53
Číslo: P9
Rok vydání
2005
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-3717-2
Ústav FF MU
Články – Articles
Title Document
Přehled o činnosti Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2003-2004 | [5]–29
Stránská, Zdenka; Svoboda, Mojmír
PDF
Optimismus a pesimismus jako filozofické kategorie | [31]–38
Dosedlová, Jaroslava
PDF
Neurobiologické koreláty lidských emocí a jejich ovlivnění elektrofyziologickými metodami | [39]–48
Vašina, Lubomír
PDF
Vliv přirozeného plánování rodičovství na kvalitu a stabilitu manželství: přehled empirických zjištění a teoretickometodologický komentář : (projekt podpořený výzkumným záměrem MSM0021622406) | [49]–64
Skočovský, Karel D.
PDF
Sebepojetí nadaných dětí a dětí "dvakrát výjimečných" | [65]–75
Hajná, Věra; Portešová, Šárka
PDF
Hyperkinetická porucha a subtypy AD/HD | [77]–86
Uhrová, Alena; Theiner, Pavel
PDF
Typologie hodnot u vysokošolských studentek | [87]–91
Jelínková, Jana; Tyrlík, Mojmír
PDF
Rovesníctvo v prevencii drogových závislostí - očakávania rovesníckych aktivistov | [93]–113
Veselský, Milan
PDF
Souvislosti mezi hraním počítačových her s násilnou tématikou a agresivními projevy hráčů | [105]–120
Denglerová, Denisa
PDF
Charakteristické znaky kresby lidské postavy u adolescentů | [121]–132
Janyšková, Anna
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Sehringer, W.; Vass, Z. (Hrsg.). Dynamik psychischer Prozesse in Diagnose und Therapie: beim Zeichnen und Malen, Wirken und Gestalten, Erzählen und Erfinden] | [133]–134
Švancara, Josef
PDF
[Kulišťák, Petr. Neuropsychologie] | 134–135
Vašina, Lubomír
PDF