Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 2005, roč. 53, č. P9

Obrázek
Rok
2005
Rok vydání
2005
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-3717-2
Ústav FF MU
Články – Articles
Page Title
[5]-29 Přehled o činnosti Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2003-2004 Stránská, Zdenka; Svoboda, Mojmír | pdficon
[31]-38 Optimismus a pesimismus jako filozofické kategorie Dosedlová, Jaroslava | pdficon
[39]-48 Neurobiologické koreláty lidských emocí a jejich ovlivnění elektrofyziologickými metodami Vašina, Lubomír | pdficon
[49]-64 Vliv přirozeného plánování rodičovství na kvalitu a stabilitu manželství: přehled empirických zjištění a teoretickometodologický komentář : (projekt podpořený výzkumným záměrem MSM0021622406) Skočovský, Karel D. | pdficon
[65]-75 Sebepojetí nadaných dětí a dětí "dvakrát výjimečných" Hajná, Věra; Portešová, Šárka | pdficon
[77]-86 Hyperkinetická porucha a subtypy AD/HD Uhrová, Alena; Theiner, Pavel | pdficon
[87]-91 Typologie hodnot u vysokošolských studentek Jelínková, Jana; Tyrlík, Mojmír | pdficon
[93]-113 Rovesníctvo v prevencii drogových závislostí - očakávania rovesníckych aktivistov Veselský, Milan | pdficon
[105]-120 Souvislosti mezi hraním počítačových her s násilnou tématikou a agresivními projevy hráčů Denglerová, Denisa | pdficon
[121]-132 Charakteristické znaky kresby lidské postavy u adolescentů Janyšková, Anna | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[133]-134 [Sehringer, W.; Vass, Z. (Hrsg.). Dynamik psychischer Prozesse in Diagnose und Therapie: beim Zeichnen und Malen, Wirken und Gestalten, Erzählen und Erfinden] Švancara, Josef | pdficon
134-135 [Kulišťák, Petr. Neuropsychologie] Vašina, Lubomír | pdficon