Mezigenerační soužití mladých rodin jako zátěžová situace: fenomén tchýně v České republice

Název: Mezigenerační soužití mladých rodin jako zátěžová situace: fenomén tchýně v České republice
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, roč. 58, č. P14, s. [47]-58
Rozsah
[47]-58
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Soužití mladých párů s rodiči je v České republice relativně běžným jevem. Nejčastěji vnímanou představu o problematičnosti takového soužití jsme se pokusili rozšířit o možný vliv tak důležité události, kterou představuje nedávné narození dítěte mladému páru. Na městském a venkovském souboru ukazujeme, jak se bydlení s rodiči jednoho z partnerů, popř. bydlení nezávisle na nich, projevuje u mladé rodiny s dítětem v oblasti partnerského chování a prožívání a v péči o dítě. Naše výsledky ukazují, jak nezastupitelná je pomoc prarodičů mladým rodinám, kterou jim poskytují při plnění rodičovských povinností, přičemž největší podporu cítí mladé matky, které bydlí společně se svými rodiči. Na straně druhé je z našich výsledků patrné, že soužití s rodiči manželky, respektive manžela, může být pro druhého z partnerů v řadě případů zátěží.
The cohabitation of young couples with their parents is a relatively common phenomenon in the Czech Republic. We have extended the most frequent images of the problems associated with such cohabitation with the possible influence of such significant events as the birth of a child for the young couple. We work with two samples - one from the countryside and one from an urban environment - and show how living with the parents of one of the partners or eventually how not living with them affects young families with children, both in the areas of behaviour and experiences of the couple and child care. Our results show how indispensable the help of parents is for young families in taking care of their child, especially for young mothers who live together with their parents. On the other hand, our results indicate that living with the parents of one partner is often a burden for the other partner.