Tyrlík, Mojmír

Varianty jmen:

Tyrlík, Mojmír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Tyrlík, Mojmír; Konečný, Štěpán. Adolescent behavior at an interface between social representations and personal experience. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, roč. 56, č. P12, s. 47–54.

Kapitola
Tyrlík, Mojmír. Integrační pojetí morálního jednání. In: Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004, s. 35–120.

Kapitola
Tyrlík, Mojmír. Literatura. In: Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004, s. 124–134.

Článek
Konečný, Štěpán; Tyrlík, Mojmír. Mezigenerační soužití mladých rodin jako zátěžová situace: fenomén tchýně v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, roč. 58, č. P14, s. 47–58.

Kniha
Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004

Kapitola
Tyrlík, Mojmír. Morálka jako psychologické téma. In: Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004, s. 7–13.

Kapitola
Tyrlík, Mojmír. Morální vývoj v současných psychologických přístupech. In: Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004, s. 14–34.

Článek
Jelínková, Jana; Tyrlík, Mojmír. Orientace na spravedlnost a péči : rodové rozdíly při řešení morálních dilemat. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, roč. 51, č. P7, s. 63–73.

Článek
Tyrlík, Mojmír; Kukla, Lubomír. Pohlavní zneužívání dívek a chlapců: příspěvek k metodice výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, roč. 48, č. P4, s. 7–15.

Článek
Konečný, Štěpán; Tyrlík, Mojmír. Přenášení odpovědnosti v adolescenci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, roč. 55, č. P11, s. 73–79.

Kapitola
Tyrlík, Mojmír. Shrnutí. In: Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004, s. 121–123.

Článek
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Smékal, Vladimír; Valach, Ladislav. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, roč. 44, č. I29, s. 79–94.

Článek
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Mazurová, Petra. Souvislost mezi pojímáním dobra a zla a kauzální atribucí u adolescentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, roč. 49, č. P5, s. 41–48.

Článek
Jelínková, Jana; Tyrlík, Mojmír. Typologie hodnot u vysokošolských studentek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2005, roč. 53, č. P9, s. 87–91.