Naša neschopnosť vnímať hodnoty ponúkané staršou literatúrou neznamená, že ich niet

Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 200-203
Rozsah
200-203
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Keruľová, Marta. Hodnotové aspekty staršej literatúry. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-638-8.
Document