Naša neschopnosť vnímať hodnoty ponúkané staršou literatúrou neznamená, že ich niet

Title: Naša neschopnosť vnímať hodnoty ponúkané staršou literatúrou neznamená, že ich niet
Source document: Bohemica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 200-203
Extent
200-203
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Keruľová, Marta. Hodnotové aspekty staršej literatúry. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-638-8.