Aspectuality in Hindi: the two pairs of aspects

Název: Aspectuality in Hindi: the two pairs of aspects
Variantní název:
  • Aspektovost v hindštině
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. [121]-133
Rozsah
[121]-133
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V příspěvku se analyzuje aspektovost v hindštině s využitím dvou aspektových opozic: 1. dvojice nedokonavého (imperfektivního) a dokonavého (perfektivního) aspektu a 2. dvojice úplného (kompletního) a neúplného (inkompletního) aspektu. Pro přesné pochopení aspektového systému hindštiny je třeba oba páry rozlišovat a k oběma párům přistupovat zvlášť.Nedokonavý a dokonavý aspekt jsou tvořeny jednoduchým (imperfektivum: ānā) nebo naopak složeným kmenem (perfektivum: ā jānā). Úplný aspekt je často označován jako "perfect aspect". Vztahuje ke stavu, který je výsledkem předchozí akce, jejíž důsledky stále trvají. Užíváme raději termínu úplný, abychom se vyhnuli zmatení s termínem dokonavého (perfektivního) aspektu. Neúplný aspekt v širším pojetí označuje několik podaspektů: progresivní (ā rahā thā), iterativní (ātā thā), neukončený (āyā). Při analýze obou aspektových typů můžeme vidět jejich vzájemný vztah, kompatibilitu a rozdíly. Oba typy aspektu, tj. aspektovosti jako takové, musí být studovány jak jako samotná povaha slovesa, tak jako schopnost slovesa fungovat v rámci časového systému, neboť jen tak může být celý systém správně pochopen.